Nieuw kantoor Successienatuurzaken

Een ruimte die gekwalificeerd kan worden als een “natuurskybox” die het creatieve en duurzame denkproces naar een ongekende “hoogte” zal stuwen.

Onderzoek heeft aangetoond dat  beleidsmakers en bestuurders, die beslissingen nemen in een “groene” en inspirerende omgeving meestal voor een duurzamere oplossing kiezen (Trouw van 6-10-2013).

SUCCESSIE, ALLES WAAR HET IN DE NATUUR OM DRAAIT !!

SUCCESSIENATUURZAKEN is een eenmansbedrijf wat geheel zelfstandig of in samenwerking met andere ecologische adviesburo's zich bezig houdt met natuurbeheer, natuurontwikkeling, voorlichting, stedelijk groen en particulier groen.

En onze manier van werken komt sterk overeen met de steekwoorden die een beeld geven van het principe van de SUCCESSIE in de natuur.