Upgrade locatie Mildam, ecologische begeleiding 2012