Oksekop by Aldegea

De Oksekop is  boezemgrasland en deels eigendom van It Fryske Gea en deels particulier eigendom.  Deze natte hooilanden liggen ten zuiden van de Nieuwe Monnikegreppel  in centraal Frysla^n  ten westen van Drachten en zijn alleen over land bereikbaar via Smalle Ee.

De Oksekop behoorde vroeger tot de Oudegaaster hooilanden, toen liep de vaarroute naar Drachten nog zuidelijk van het gebied door de Oude Monnikegreppel.  Tussen 1822 en 1848 is aan de noordzijde de Nieuwe Monnikegreppel gegraven en sindsdien  is de oude geheel verland. De Nieuwe Monnikegreppel is na 1930 verbreed en recht getrokken.
Mede als gevolg van de verdroging ,  slechte beheeromstandigheden en de als gevolg hiervan toenemende verruiging lopen de natuurwaarden achteruit .De provincie  Fryslan heeft bureau Altenburg & Wijmenga en Successie Natuurzaken verzocht na te gaan hoe de ecologische basis kwaliteiten van het gebied verbeterd kunnen worden. Door het uitvoeren van een beheeranalyse, interviews met de verschillende eigenaren en de ontwikkeling van de natuurwaarden zal in deze rapportage de resultaten van dit onderzoek, en de te nemen maatregelen worden beschreven.