Oksekop by Aldegea

De Oksekop is  boezemgrasland en deels eigendom van It Fryske Gea en deels particulier eigendom.  Deze natte hooilanden liggen ten zuiden van de Nieuwe Monnikegreppel  in centraal Frysla^n  ten westen van Drachten en zijn alleen over land bereikbaar via Smalle Ee.

Weidevogel compensatieplan vogelweide

Datum  11 februari 2010
Auteur  Nico Minnema
Samenwerking met  Vogelwacht Nieuwehorne/ Agrarische Natuurvereniging de Tjongervallei                                                                                 
Contactpersoon provincie Diederik van Dullemen
Opdrachtgever Vermilion/DHV

Upgrade locatie Mildam, ecologische begeleiding 2012

 

 

Upgrade locatie Donkerbroek, ecologische begeleiding 2012

 

 

Ecologisch werkprotocol Earnewâld 2012