't Klooster, goed, beter, 't best

’’t Klooster, weidevogels, botanisch of een successie

Analyse en ontwikkelingsmogelijkheden

Natuurontwikkelingsnormen en waarden

 

De Heven, verkenning, mogelijkheden voor natuurontwikkeling

  • Subtitel        : Projectvoorstel de Heven
  • Status          : Definitieve rapportage
  • Datum         : 16-03-08
  • Auteur         : Nico Minnema
  • Opdrachtgever : Natuurmonumenten beheereenheid De Wieden

 

Plagproject de Wieden

Aanvraag Subsidieregeling Natuurbeheer

Het zwarte meer

 

Verkenning mogelijkheden voor natuurbeheer 

Voorbereiding, uitwerking en begeleiding van natuurontwikkelingsprojecten.

Soms zijn de ideeën wel aanwezig, maar ontbreekt het aan tijd en gedetailleerde informatie om een dergelijk plan uit te werken en gereed te maken voor een subsidie aanvraag in het kader van programma beheer. Hierin kunnen wij tijdelijk de ontbrekende schakel zijn. Voor deze taken beschik ik over 20 jaar ervaring in de natuurontwikkeling en de voorlichting van dergelijke projecten.