De Heven, verkenning, mogelijkheden voor natuurontwikkeling

  • Subtitel        : Projectvoorstel de Heven
  • Status          : Definitieve rapportage
  • Datum         : 16-03-08
  • Auteur         : Nico Minnema
  • Opdrachtgever : Natuurmonumenten beheereenheid De Wieden

 

 

1. Inleiding
2. Probleemstelling en werkwijze
3. Actuele situatie
3.1 Kenschets van het gebied
3.2 Huidige beheer
3.3 Huidige natuurwaarden
3.4 Vigerend beleid
3.5 Interviews
3.6 Draagvlak 
4. Weidevogel analyse
4.1 Methode en werkwijze
4.2 Resultaten van de weidevogel analyse
5. Toekomstige ontwikkeling
5.1 Natuurdoelen
5.2 Inrichting
5.3 Beheer
6. Literatuur