Herinrichting Alde Feanen

In  opdracht van Dienst landelijk gebied (DLG) heeft SuccessieNatuurzaken de inrichtingschets gemaakt voor het 2e module gebied van de Herinrichting DE ALDE FEANEN. De inrichtingsschets is tot stand gekomen in overleg met de bestuurscommissie, begeleidingsgroep en bewoners van het projectgebied. Voor knelpunten zijn alternatieven aangedragen en voor de uitvoering en de bestekstekeningen zijn detailschetsen gemaakt. Tevens heeft SuccessieNatuurzaken een groot deel van de voorlichting en realisatie  draagvlak verzorgd.

Verdrogingsbestrijding in de Sippenfinnen

Hydro-ecologische analyse en inrichtingsplan, in samenwerking met Altenburg & Wymenga

 

 

Zwarte Meer

Werkplan