Binnendyks, butendyks

Definitieve rapportage
21-12-07
Nico Minnema
Recreatiebedrijf de Seedykster Toer

 

 

Samenvatting


1. Inleiding

De Seedykstertoer
De ligging van het bedrijf

2. Huidige situatie

Geleverde produkten en diensten
Knelpunten

3. Toekomstige situatie

Oplossingen
Samenwerking

4. Huidig beleid en subsidiemogelijkheden

Streekplan
Bestemmingsplan
Subsidiemogelijkheden (provinciaal toeristisch…., Plattelandsprojecten, Waddenfonds).

5. Het projectvoorstel

Inleiding
Inrichting
Waterhuishouding
Gebruik en beheer

6. Uitvoering

Maatregelen 
Vergunningen
Planning

7. Financiële gegevens

Begroting

8. Literatuur

9. Bijlagen