Organisatie van publiekgerichte activiteiten.

Hierbij valt te denken aan open dagen voor leden en donateurs, maar ook ondersteuning of het leveren van creatieve ideeën op beurzen of andere evenementen. Wij zetten voor u dan de natuur in positieve zin enkele dagen op zijn kop waardoor u of uw organisatie voor een ieder aantrekkelijk is.

De basis van contacten leggen is, hoe kom ik in contact !!! En laat dat dan maar eens aan ons over!! Wij verplaatsen ons met inhoudelijke kennis van de natuur en niet te vergeten de ‘natuur’ van de bezoekers, in de interesse van de bezoekers om er voor een iedereen aangename maar ook een functionele dag of dagen van te maken.

 

Pitrus Excursie

Always look at the bright side of life.


Pitrus excursie in de Alde Feanen 29-11-07. ( tevens slaapplaats van 117 Grote zilverreigers )

Is Pitrus een probleem ? of is het beheer een probleem met als gevolg een Pitrus probleem !!!!

Programma:

  • Samenkomst it Wiid
  • Inleiding bijdrage Nico Minnema Successie Natuurzaken
  • Op en aanmerkingen over de bijdrage van de vorige Pitrus bijeenkomst
  • Excursie langs een aantal gebieden van It Fryske Gea waar de afgelopen jaren is geëxperimenteerd om de Pitrus dominantie terug te dringen :
  • natuurontwikkelingsproject it Wikelslan
  • hooilandpolder de Bolderen
  • graslandpolder Fjirtich Med noord
  • hooilandpolder Jelle Kobus.

RietimpulsWij hoeven u niet te vertellen dat de regeling beheervergoeding
rietimpuls 2009 – 2010 een lange voorgeschiedenis heeft.